em đã thử dùng các tool evasi0n từ 1.0 đến 1.7 đều bị lỗi này đã tham khảo các cách fix lỗi trên mạng như sửa host cài hospost rồi đổi mạng reset modem mạng đổi máy tính đều không được vẫn bị báo lỗi này ! mong anh em có cao kiến gì để jb được em này thì giúp đệ với đệ xin cảm ơn :045:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]