tình trạng là máy bị rơi nc,e đã sấy kỹ khách sài dc 1 ngày xạc pin qua đêm bị mất nguồn giờ kẹp nguồn không nhuc nhích tí nào,đã thay 2 con 4k7 nhưng không thấy gì,cắm cáp vào máy tính cũng không nhận,ae giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]