chiều chủ nhật nhận em LU 630 nhãy Aerobic chấn thương sọ não liệt mất mồm (loa ngoài).ko có pháp đồ(schematic) điều trị đành lấy trong tủ 1 em tháo ra đo đạc và kết quả thu đc 3 xị rựu đế.hehe.
ACE chém nhẹ.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]