Mình thấy một số ae làm rồi nhưng không hết bệnh ( hoặc ko triệt để ) hôm nay mình hướng dẫn ae làm theo cách của mình , mình đã làm và thấy rất OK .
nếu ae thấy không đúng cứ chém thoải mái nhé .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]