[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Đã làm theo bác phú nhưng vẫn không vào. E chưa làm con này bao giờ. Lên hỏi ý kiến kinh nghiệm các bác trước.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]