như tiêu đề ,e có nhận cây iphone 4 chạy phần mềm,máy bị hỏng wifi, e chạy xong rồi ko acty dc màn hình hiển thị treo cáp đĩa.vậy có cách nào để acty đc ko các bak,


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]