em co con ss7560 dang bình thường , chạy lại bằng odin giờ bị mất nguồn ,,,,hiện tương ấn fim nguồn sáng màn hình lên rồi tắt luôn , va không vào DOWLOAD nũa . ai giup em voi ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]