máy chập nguồn làm lên ok.khách về dùng 1 ngày thị bị treo máy.mất wifi + bluetooth.dùng 1 tí là treo.mình có tải rom gốc trên mạng về nhưng chạy báo lỗi.ae ai có rom con này hoặc có máy backup giúp mình,cám ơn rất nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]