Trên mạng hiện có nhiều cách cạo, câu, cắt ... nhưng đều có thể có lỗi khi ae thao tác không chuẩn, cách dưới là cách [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] mình đã áp dụng và làm nhiều, mồng 1 chia sẻ cho ae mong ae gặt hái nhiều $$$ cho tháng mới :daigia1:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]