các bác đã gặp qua tình trạng này giúp em với ạ. E đã thay pin rồi vẫn vậy. K rt đc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]