Từ ngày 07/07/2015 đến ngày 31/07/2015 hay đến khi có thông báo mới
Chương trình ưu đãi đặc biệt " Cam kết vàng "
Cam kết cho thuê đến 65 triệu/tháng trong 5 năm
Tặng 10 năm phí quản...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]