Phone việt hóa trên rom gốc Hard reset không mất tiếng việt . share file anh em nào cần down vế múc nha
link
vài tấm hình em nó...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]