- Nhận Unbrick fix treo logo Asus K00E (WW - CN - TW..)​
- Tình trạng máy không cho up rom ZIP, rom RAW - up gì cũng lỗi
- Không cho flash fastboot
- Mở lên treo logo, chỉ vào được Droidboot
- Ban đầu​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]