các bác phần cứng giúp e với. e làm 105 để bình thường thì ko sao. kiểm tra bình tai khoản bình thương nt binh thương,gọi là trắng màn hình treo luôn .e đã thay công suất .chạy chương trình nạp file mcu rồi. cách ly loa ngoài luôn vẫn ko hết.bác nào có kinh nghiệm giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]