Nhận khách tình trạng bật nguồn lên bị vào chế độ Recovery . Tưởng lỗi rom. loay hoay úp lại vẫn ko hết. Tháo máy kiểm tra mới biết bị chạm phím Volum. gỡ phím ra vẫn bị. Đo thấy bị chạm. Nhưng ko biết nó chạy vào em nào. Bác nào gặp qua hay có main này giúp em đo xem mạch nó nằm ở em nào với ạ. Em cám ơn !
Chú ý : Bài viết sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]