làm mấy con rồi . thấy AE cứ hỏi mua cable repeir . mình cũng đi mua cái kìm bấm mạng về bấm ra cái cable này repeir mấy em lumia cũng thấy OK . share cho AE đây
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]