như tiêu đề đã nói mình nhận máy rơi nước ko nhận sim đo trở kháng thấy mất 2 chân như hình mà tìm sơ đồ mạch để đo lại ko có anh em nào biết chỉ giúp
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]