Có jailbreak iOS 9.0 -> 9.0.2 rồi nha anh em
Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link tải:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Hướng dẫn jailbreak iOS 9.0 – 9.0.2 trên Windows bằng Pangu9

Chuẩn bị:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
-Thiết bị cần jailbreak iOS 9.0 tới 9.0.2
-Một PC chạy Windows hoặc Mac giả lập Windows
-Sao lưu dữ liệu điện thoại trước khi jailbreak.

Bước 1:

-Vào Cài đặt > iCloud > Tìm iPhone > Tắt Tìm iPhone.
-Bật chế độ máy bay.

Bước 2:

-Khởi động Pangu9 với quyền Administrator trên Windows.
Bước 3:

-Cắm thiết bị vào máy tính, chọn Start trên cửa sổ Pangu9


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Chọn Already Backup

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Bước 4:

-Bật Chế độ máy bay ở 5% nếu bạn chưa bật

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Bước 5:

-Thiết bị sẽ khởi động lại ở 65%, bạn mở lại thiết bị và tiếp tục bật lại chế độ máy bay.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Bước 6:

-Mở khóa thiết bị ở 75%, mở Pangu app trên màn hình chính.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Bước 7:

-Chọn Accept trên Pangu app. Chọn OK khi ứng dụng đòi quyền truy cập Ảnh.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Như vậy là bạn đã jailbreak thành công thiết bị, trên màn hình chính xuất hiện Cydia

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]