như tiêu đề,máy còn mới chưa sua chữa, e kep dòng bấm nguồn lên 0,2 rồi rớt kim về 0,dòng máy tq e cùi quá, e đã vệ sinh sach sẽ,lắc con cpu roi van chua đc, có khi nó bị phần mềm ko các bak. e xin cam on


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]