Rom Stock Kikat 4.4.2 Gionee IUNI U2
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
ROM Phone IUNI U2 – ROM Android 4.4.2

ONLY MSM8974

Official ROM IUNI U2 version:

- IUNI-U2-16G-V2.0.01-201508240942 – msm8974-user 4.4.2 KVT49L – 16G Rom

- IUNI-U2-32G-V2.0.01-201508241037 – msm8974-user 4.4.2 KVT49L – 32G Rom

Gapps not include - No Rooted

Language support : EN/CNInstall ROM :

OTA

1.copy ****.zip to root folder of the phone SD card (no need to unzip).
2.Turn off the phone, then keep...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]