em tháo con Q2 với U2 ra thay.thay xong nó dình DFU luôn.
RT nó báo waiting for iphone hoài không chạy được.
RT báo lỗi 4005
bác nào biết chỉ e cách khắc phục cái ah.
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]