AE có nhu cầu làm số lượng lớn hoặc thường xuyên 24/24h trong ngày xin mời đăng ký user tại web: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ; giá 1 credit = 1 usd= 20.000 VNĐ. Bảng giá bên dưới dành cho AE...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]