Em đã repair = Z3x báo done mà vẫn ko lên, ko vào download mode đc luôn, tải tool bcom về chạy thì ko chạy đc, mọi người có giải pháp giúp em với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]