anh em xem giúp em với không nhận dc là sao nhỉ dù để đúng thư mục rồi
xem thiếu gì ko ạ
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]