đã thay ic rồi k hết ae nào có hình vẽ mạch phím xin giúp.thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]