em nhận máy hiện cấu hình tai nghe , đã vệ sinh và nhấc hẳn chân tai nghe ra nhưng không ăn thua , bác nào gặp qua em xin ít ý kiến


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]