như tiêu đề e nhận cây iphone 4 máy không nhận sim .đã remo u 15 câu tắt jo sim ok nhưng bỗng nhiên mất míc đo tổng trở kiểm tra kỹ không thấy j nhờ ae giúp đỡ.đã thay cụm chân xạc và míc nhưng vẫn không được [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]