nhận Lumia 625H máy khách báo tự nhiên sạc không lên, em làm sạc ok, ráp vô đong lúa ôi thôi mất sóng, resèt rùi chạy lại luôn rùi, test sơ áp Pa có đủ dò mạng không có. không có Pa thay, sẵn hỏi anh em đi trước Pa của mấy dòng này theo em thấy chết sẽ chạm Vbat hay có trường hợp chết Pa mà không chập không. xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]