Như tiêu đề, em nhận root con Samsung G318HZ.
Em đã thử rất nhiều tool như Kingroot... vẫn k được.
Xin ace giúp đỡ!
Máy đang ở 4.4.4 ạ..!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]