em nhận cây mất loa ngoài,loa trong mic bình thường.kiểm tra thấy thiếu áp cấp cho audio mượn áp ok.loa ngoài có nhưng rè và rất nhỏ.e đã thay 2,3 con audio,đóng lại ic nguồn,thay loa vẫn vậy.bác nào gặp qua chỉ xin giúp.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]