máy lỗi camera sẵn sàng, đã cấp áp 2,8v , chạy lại mà not ok xin giúp đỡ ah[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]