[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

anh em tiền anh làm theo 2 bước là ok ạ..anh em nào biết rồi thì chém nhẹ tay thôi ạ ..vừa làm song 1 em xin chia sẽ anh em nào chưa biết hí
Chú ý : Bài viết sai box đã move

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]