Xin giúp Samsung G920P treo. Máy lên logo Samsung xong màn hình đen thui. cắm pc vẫn nhận driver MTB. flast file dow trên sammobile cũng không lên.
Bác nào gặp qua chỉ em với....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]