hôm nay nhận 1 cây g313 liệt cảm ứng test cảm ứng mới not ok cuối cùng gở bỏ con trong hình done chia sẽ cùng ae !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]