e co cây 625 không lên màn hình ,ktra không bị đứt chân nào ,test màn hình khác not ok,nhờ các cao thủ giúp e với,tks ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]