tình hình là e mới nhận của khách n101 mất nguồn .bấm nguồn thì vẫn dao động .e đã kiểm tra lại đường mh ,tất cả điều ok và cũng test mh mới nhưng chẳng lấy gì mong mấy ae giúp đỡ thank aeChú ý: Bài post sai box, máy thuộc dòng Xgold nhé.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]