Rom Stock Lolipop 5.0.2 G530H Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-G530H
Model name GALAXY Grand Prime
Country Russia
Version Android 5.0.2
Changelist 790285
Build date Thu, 03 Sep 2015 05:19:hon:5 +0000
Product code SER
PDA G530HXCU1BOI1
CSC G530HSER1BOI1
File : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Recovery + root dành cho ae gọi gồn tiếng việt : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] +...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]