- Em đang có một em Zuk z1 nói trên đang không có tiếng việt, không có CHplay. Anh em nào có rom inbox em với ạ! Thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]