Cần gấp Rom Samsung Galaxy Y Duos S6102 chạy bằng odin ae nào có cho e xin file. xin cảm ơn ae đã trợ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]