Nhận máy đang dùng bình thường bị đơ , đã Up lại rom gốc , thay màn khác vẫn thế ? Anh em có giải pháp nào ko ạ !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]