nhận con masstel a 216 mất nguồn đồ đạc thì mất trở phím nguồn vòng trong ae nào có máy đo giúp e với xin cảm ơn.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]