nhận máy của khách bị mất nguồn ,mở ra thấy làm chân xạc nên hỏi ra mới biết.
đưa qua cửa hàng khác làm nhưng xong bị mất nguồn .
kiểm tra 1 lúc phát hiện con ic hình chữ nhật dài nằm cạnh chân xạc và mic bị xiên vẹo và xịt chân,
liền nhấc ra cũng ko thấy lên , làm chân đóng lại done luôn,
cảm ơn tấm hình bổ trợ của bác VietThanh™, lấy 350k ko biết có nặng tay ko nữa
bác nào biết rồi chém nhẹ
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
thành quả
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]