Mình đang nhận zenfone 4 sạc không báo gì.đã thay chân sạc.điện áp luc có lúc k xin mọi người giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]