Đang tính làm liệt từng hàng cho ae nên vẽ hình dưới, ae quen làm có thể dùng hình dưới để dò mạch, ae không tự dò được mình sẽ vẽ từng pan riêng cho từng hàng phím, mong ae hãy thường xuyên vào [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] để nhận thêm nhiều giải pháp mới :th_126:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]