như tiêu đề e mới nhận samsung galaxy tab 4 bị rơi nuoc ,ve sinh sach sẽ nhưng bị mât đèn màn hình. bak nào làm qua xin chỉ giúp e với, e cám ơn, mong các bak giup đỡ vì đang cần gấp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]