mình nhận máy bị treo cáp ,restors lại không báo lỗi gì hết ,đến phần active chọn ngôn ngữ và quốc gia xong báo lỗi kết nối itune ,theo mình nghĩ thì máy bị mất wifi ,nhưng mình chưa làm gì hết,lên đây nhờ ae chia sẻ ý kiến ,nếu máy bị mất wifi thì mình nên bắp đầu làm từ đâu,mong ae giúp đỡ rất cám ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]