Như tiêu đề ae giúp mình nhé, máy rớt đất ,đã thay cảm ứng khác bị liệt, áp 1,8v vẫn có binh thường,e mới vào nghề còn non ,nhờ ae giúp đở,thanhk ae nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]