như tiêu đề em nhận máy IP 4s máy bị lỗi bắt wifi yếu chỉ bắt được khi ở gần còn ra xa khoảng 4,5m là không bắt được , em chưa làm bệnh này bao giờ
mong ae chỉ giúp . thank ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]