máy trong tủ lôi ra bán gọi đi ok gọi đến thuê bao nhắn tin đi không được đã chạy rom

ROOT_HOME_E170KKKJMB2_E170KKTTJMB2_954598_REV10_us er_low_ship_2.tar

mà không hết bác nào có rom chuẩn gốc hoặc cook em xin thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]