Trường hợp nếu liệt toàn hàng này ae cạo test tổng trở điểm đỏ trên main, nếu mất lắc lại U, vẫn không được ae gỡ U ra đo thông mạch [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]], nếu thông đóng lại U không được là lỗi U, nếu không thông là do đứt mạch ae trắc phải câu dây ra rồi :buc4:
Trường hợp lỗi 1 hay vài phím của các phím trên ae câu điểm vòng ngoài phím nọ qua phím kia là ok, ae chú ý tìm điểm cạo câu (có đồng) không cạo sai mất lớp than là die thêm phím nhé :hothot:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]